37094

วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผางมอบหมายให้นายชฎธรณ์  สอนเจริญ  สัตวแพทย์ชำนาญงานพร้อมทีมงาน ตรวจสอบ  กำกับ ติดตาม ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในอำเภออุ้มผางให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง

 118979

 วันที่  25  เมษายน  2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ออกเก็บตัวอย่างซากไก่เนื้อ  จำนวน  4  ฟาร์ม  เพื่อประกอบการเคลื่อนย้ายสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 S 12017727

 วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ร่วมออกหน่วย ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์ และการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง ณ บ้านหนองไม้ล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

S 12312613

  วันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ .บ้านหนองเชียงคาใต้ หมู่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้ชี้แจงและสร้างการรับรู้ เรื่องการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และกระจายวัคซีนปากและเท้าเปื่อย แก่เกษตรกรผู้ที่มาร่วมงาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา

 84482

  วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ทำหมันแมวไม่มีเจ้าในรัศมี 5 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค เพศผู้ 14 ตัว เพศเมีย 5 ตัว ณ วัคห้วยน้ำขุ่น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

เนื้อหาอื่นๆ...