23782

  วันที่ 20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ออกตรวจติดตามการขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประจำปี  2561  ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก      จำนวน  11 ร้าน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 20709424

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.45 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ได้รับมอบหมายจากทางอำเภอท่าสองยาง ให้กำกับดูแลเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้แนะนำส่วนงานด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ และการป้องกันตัวเองจากการติดโรคจากสัตว์สู่คนด้วย

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

S 6218319

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายประกอบ ภู่สุวรรณปศุสัตว์อำเภอสามเงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสามเงา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และการอพยพสัตว์ขึ้นที่สูง พร้อมทั้งติดตามสุขภาพสัตว์และแนะนำการดูแลสัตว์ในสถานการณ์นำท่วม แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ ม.1 ม.4 และม.5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

 21762

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ออกตรวจฟาร์มไก่เนื้อก่อนลงลูกไก่   เข้าเลี้ยงใหม่  วุฒิชัยฟาร์ม  5  หมู่  2  ตำบลวังหิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

 161069

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอวังเจ้า ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก นำโดย นายพิจิตร มุสิกูล ปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า และว่าที่ ร.ต. ณัฐพลน์ ค่ำคูณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล (พนักงานราชการงานควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก)ออกกตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่วมพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน ด้านปศุสัตว์  ที่บ้านท่าตะคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยหมู่บ้านดังกล่าวได้การเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 900 ตัว แบบปล่อย และปัจจุบันน้ำจากแม่น้ำปิงได้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นตามลำดับ อาจส่งผลกระทบกับโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ที่ติดอยู่กับแม่น้ำปิง ได้หารือแนวทางการเคลื่อนย้ายไก่ไข่ไปไว้ที่ปลอดภัยในกรณีน้ำท่วมฉุกเฉิน ตลอดจนทำความเข้าใจถึง สภาพอากาศช่วงนี้จะเข้าฤดูหนาว เหมาะกับการแพร่เชื้อโรคไข้หวัดนกหรือโรคในสัตว์ปีกที่มากับฤดูหนาว แนะนำให้กลุ่มดังกล่าวงดการนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในฤดูหนาว ตามมาตรการควบคุมโรคสัตว์ปีกเร่งด่วนเฉพาะกิจ 6 เดือน ตลอดจนชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กรมปศุสัตว์และแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า