19387

  วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดร่วมกับ ทต.ทุ่งหลวงออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 5และ6 วัดแม่จะเราบ้านทุ่ง ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

6714

  19 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่เป็นวิทยากร จัดอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

   S 11190340

     12 มีนาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

    0053

    วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมาย  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เฝ้าระวัง ทางอาการไข้หวัดนก และแจกวัคซีนนิวคลาสเซิล ให้กับโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิง ทวีมณีนุตร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

16972

วันที่ 12 มี.ค. 2562  นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมาย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ม.1 ต้นผึ้ง ต.แม่ระมาด และ ม.3 ต.แม่จะเราต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด