S 1884339

29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ด่านกักกันสัตว์ตาก และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดตาก (อำเภอสามเงา) ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการฆ่าสุกรโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พบผู้กระทำความผิดกฎหมาย มีการตั้งโรงฆ่าสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่แจ้งการฆ่าสัตว์ และนำเนื้อสุกรจำหน่ายที่ตลาดนัดในหมู่บ้าน ได้จับกุมผู้กระความผิด จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายชาย ทำมาก บ้านเลขที่ 41/1 ม.3 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

2.นางหนูน้อย ทำมาก บ้านเลขที่ 57 ม.3 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 563921FA E04C 4ED5 8121 223DC089F3A1

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก เพื่อทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดตาก และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

5725

วันที่26-28 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ อบรมแปรูปผลิตภัณฑ์(ด้านปศุสัตว์) รุ่นที่1 ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ หอประชุมบ้านหนองมะค่า ม.12 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 11362320

วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อ โคดำเมืองแพร่ ในงานมหกรรมโคดำเมืองแพร่ (Black Ko-Sai) ครั้งที่ 2 ณ สนามจัดงานเอนกประสงค์ ถนนยนตรกิจโกศล อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นการบูรณาการร่วมมือในการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และสร้างเครือข่ายด้านการผลิต การตลาดโคเนื้อภาคเหนือตอนบน-ตอนล่าง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 113193

24 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้ามาตรวจติดตามโครงการแปลงใหญ่(กลุ่มแพะ)อำเภอแม่ระมาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เรื่องการเลี้ยงแพะ การป้องกันโรค การตลาด การคิดต้นทุนการผลิต และการจัดการด้านพืชอาหารสัตว์

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก