การตรวจประเมินตามมาตรฐานฮาลาล

halan

การตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม

Selling beef

  Selling beef1

- คำสั่งจังหวัดตาก คณะกรรมการและคณะทำงานฯ ฮาลาล จ.ตาก 2567

orderorder1  order2