45521

 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.นายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ นายอดุลย์ ตายอด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และคณะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัทเบทาโกร และเจ้าของฟาร์สุกรให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินฟาร์มรักสิ่งแวดล้อม ประเภทฟาร์มสุกร จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้

1.วีรศักดิ์ฟาร์ม 86/7 มฺ1 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก สังกัดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

2.สมบัติฟาร์ม 257 ม.1 สังกัดบริษัทเบทาโกร จำกัด

ส่วนผลการตรวจประเมินทางสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต.น้ำรึม อ.เมือง จ. ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก