47026

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตามที่มีผู้ประกอบการได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตฯ ได้แก่นายอานัส กุระคาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก