2634525

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลานายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา ร่วมกับทุกส่วนราชการ ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ วัดวังน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 9.30 น.โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงาให้บริการในเรื่อง- แจกยารักษาโรค ให้คำปรึกษาโรคในสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช