S 5611823

 วันที่ 18-19 กันยายน ปศุสัตว์อำเภอสามเงา.  มอบหมายให้ นายราชพฤกษ์ สามคำ จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอสามเงาและนัดหมายประชุมที่ศูนย์ศพก.สามเงา และศาลาประชาคมตำบลวังจันทร์ หมู่ที่ 2 เพื่อชี้แจงการป้องกันโรคสัตว์ในช่วงฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว และแนะนำการเลี้ยงสัตว์ปีกปรับระบบ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา