ประชาสัมพันธ์หาตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของสัตว์เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  

- ตรวจยึด โคมีชีวิตเพศผู้ จำนวน 48 ตัว

- ตรวจยึด โคมีชีวิตเพศผู้ จำนวน 26 ตัว