งบทดลอง ปีงบประมาณ 2567

 • งบทดลองเดือน ตุลาคม 2566 รายละเอียด
 • งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด
 • งบทดลองเดือน ธันวาคม 2566 รายละเอียด
 • งบทดลองเดือน มกราคม 2567  รายละเอียด
 • งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2567  รายละเอียด
 • งบทดลองเดือน มีนาคม 2567  รายละเอียด
 • งบทดลองเดือน เมษายน 2567 รายละเอียด 
 • งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2567 รายละเอียด 
 • งบทดลองเดือน มิถุนายน 2567 รายละเอียด 
 • งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2567 รายละเอียด 
 • งบทดลองเดือน สิงหาคม 2567 รายละเอียด 
 • งบทดลองเดือน กันยายน 2567 รายละเอียด 

การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566