12932

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยในพิธีมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาที่ผ่านการอบรม เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนฯ ให้สุนัข แมว ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช