4751

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อ.พบพระ  จ.ตาก มีประชาชนนำสุนัขและแมวมาผ่าตัดทำหมัน ทั้งหมด 75 ตัว (สุนัขเพศผู้ 20 ตัว สุนัขเพศเมีย 27 ตัว แมว เพศผู้ 12 เพศเมีย 16 ตัว) และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 75 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก