481461

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจรับรอง และติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ณ ห้างแม็คโคร สาขาแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก