ปศุสัตว์จังหวัดตาก ออกบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
--------------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นายสัตวแพทย์สุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา โดยนายรุ่งศักดิ์ เขื่อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากร และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ณ หอประชุมหมู่ที่ 9 บ้านไทยสามัคคี ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สำหรับการออกหน่วยให้บริการในครั้งนี้มีประชาชนสนใจนำสัตว์เลี้ยง สุนัข และแมว มารับบริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสิ้น 78 ตัว
💗 ปศุสัตว์จังหวัดตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

3950602 1


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก