ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานกรณีอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก วันที่ 3 ตุลาคม 2566นายสัตวแพทย์สุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายอำนาจ หมีโชติ ปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ดำเนินการมอบเสบียงอาหารสัตว์หญ้าอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ตัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยด้านปศุสัตว์ แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 4,5,9 และหมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

S 244490257

 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก