ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานกรณีอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัด ตาก         วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายสวนิตย์ สุริยกุล ณ อยุธยา รองผุ้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายปริญญา สายโรจน์ นายอำเภอสามเงา นายสัตวแพทย์สุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดตาก นายอำนาจ หมีโชติ ปศุสัตว์อำเภอสามเงา และองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร ดำเนินการมอบเสบียงอาหารสัตว์หญ้าอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 5 ตัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยด้านปศุสัตว์ แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

156467 0

 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก