ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานกรณีอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ายสัตวแพทย์สุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายสมบัติ พุฒิไชยจรรยา เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ดำเนินการมอบเสบียงอาหารสัตว์หญ้าอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ตัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยด้านปศุสัตว์ แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 

 407606 0 0

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก