“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขจรจัด”

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 น.สพ.สุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขจรจัดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 6 ตัว สุนัขเพศเมีย 9 ตัว แมวเพศผู้ 3 แมวเพศเมีย 17 ตัว รวมทั้งสิ้น 35 ตัว ตามแนวทางการขับเคลื่อนให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🌼ครอบครัวปศุสัตว์ตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง🌼

92555 0 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก