“ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567นายสัตวแพทย์สุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 3 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรและประชาชน เพื่อสร้างความสุข ความปลอดภัยให้ประชาชน ณ อาคารหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 3 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 9 ตัว สุนัขเพศเมีย 27 ตัว แมวเพศผู้ 8 ตัว แมวเพศเมีย 37 ตัว รวม 81 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 81 ตัว เพื่อเป็นการควบคุมประชากรสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคนี้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
"ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดตาก ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ "

 

 105260


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก