ประกาศจังหวัดตาก เรื่องการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซ๊ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110  กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ พร้อมหลังคา รถบรรทุก 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)