วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อก่อนนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ จำนวน 4 ฟาร์ม คือ
1.ศุภรากรฟาร์ม
2.สุขเกษมฟาร์ม
3.นิพนธ์ฟาร์ม
4.ทองย้อยฟาร์ม
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 

 468005 0


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก