วันที่ 12 มีนาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ดำเนินการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาป้องกันเห็บหมัด และถ่ายพยาธิ ให้กับสุนัขไม่มีเจ้าของ ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (ชั่วคราว) เรือนจำ (ชั่วคราว) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

S 16875556 0

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด