“ขยายพันธุ์ลูกโคตัวที่ 1 โครงการธนาคารโค—กระบือ ให้เกษตรกร” 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริและขยายลูกโคเพศเมีย ตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน ตามสัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลประดาง ขยายไปให้เกษตรกรในพื้นที่ บ้านประดาง ตำบลประดาง จำนวน 1 ราย 1 ตัว และบ้านเด่นวัว ตำบลเชียงทอง จำนวน 2 รายๆละ 1 ตัว

233470

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า