43206

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2563 บ้านสบยมใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า