21496

วันที่ 26 ตุลาคม  2565  นายสัตวแพทย์ ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสามเงา และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ดำเนินการมอบเสบียงอาหารสัตว์หญ้าอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ตัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านปศุสัตว์ แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 60 ราย โค 533 ตัว  ในพื้นที่ตำบลวังหมัน และตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา