177308

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์ ธรรมนูญ  ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด ดำเนินการมอบเสบียงอาหารสัตว์หญ้าอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 ตัน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย มอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ด้านปศุสัว์แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เกษตรกร 37 ราย โค 439 ตัว ในพื้นที่ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก