สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ขอส่งสำเนาประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ บ้านมอเกอร์ไทย หมู่ที่ 1  ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  รายละเอียด...