แนวทางการปฏิบัติการจัดการปัญหาและเหตุการ์เร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รายละเอียด...