รายงานผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก รายละเอียด...