องค์ความรู้ของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

            1.ในช่วงอากาศร้อนอบอ้าว หรือบางวันอากาศเปลี่ยนแปลง อาจมีฝนตกบ้าง ทำให้อากาศร้อนสลับหนาว ทำให้สัตว์เกิดความเครียด ภูมิคุ้มกันโรคต่ำ ทำให้สัตว์ป่วยเป็นโรคได้ เช่น สัตว์ปีก ทำให้เป็นโรคหวัด,หลอดลมอักเสบ,โรคนิวคาสเซิล เป็นต้น  โรคบางชนิดป้องกันได้โดยการทำวัคซีนป้องกันโรค เช่น โรคนิวคาสเซิล ,หลอดลมอักเสบ

            2. โค กระบือ แพะ แกะ บางช่วงอาจจะขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ เกษตรกรต้องเตรียมเสบียงสัตว์ไว้ล่วงหน้า  หากนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ ต้องแยกเลี้ยงโดยกักดูอาการของสัตว์อย่างน้อย 15 วัน  ถ้าปกติจึงจะนำเข้ามาเลี้ยงปนกับฝูงเดิม  โรคที่พบมากและอันตราย ได้แก่  โรคปากและเท้าเปื่อย  สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคและเท้าเปื่อย  ปีละ 2 ครั้ง  และถ่ายพยาธิทุก ๆ  3-4 เดือน  เป็นต้น

             3. สุนัข  แมว  เลี้ยงภายในบริเวณบ้าน  เพราะง่ายต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  ถ้าจะคุมกำเนิดให้ฉีดยาคุมกำเนิดหรือทำหมันถาวร(ผ่าตัด)  โรคที่เป็นอันตรายอย่างมาก  ได้แก่  โรคพิษสุนัขบ้า  ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ทุกๆ ปี

               ข้อควรระวัง  ถ้าพบสัตว์ป่วยหรือตาย หรือต้องการคำแนะนำการเลี้ยงและป้องกันโรคสัตว์  ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่