กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรช่วงเข้าหน้าแล้ง

          กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ ดูแลโรงเรือน ให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรู รอยรั่ว หรือหาวิธีป้องกันไม่ให้ฝนสาดเข้าโรงเรือนโดนตัวสัตว์ได้ แนะให้ยาบำรุง ดูแล สังเกตสัตว์อย่างใกล้ชิด

          จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้ จากที่เคยหนาวเย็น มาเป็นร้อน สลับกับมีฝนตก ฟ้าครึ้มในบางวัน เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ในบางพื้นที่อากาศร้อนในตอนกลางวัน  บางพื้นที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ 
กรมปศุสัตว์จึงขอเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ ดูแลโรงเรือน ให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีรูรอยรั่ว หรือหาทางป้องกันไม่ให้ฝนสาดเข้าโรงเรือนโดนตัวสัตว์ได้ เพราะจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สัตว์เกิดความเครียด และหากโดนฝนก็อาจทำให้สุขภาพอ่อนแอ มีโรคแทรกซ้อนได้

           โค กระบือ ควรระมัดระวังโรคคอบวม หรือโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤดู  ดังนั้นเกษตรกรควรทำวัคซีนในลูกโค กระบือเมื่ออายุ 4 เดือน และทำซ้ำทุกปี

           สัตว์ปีก ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ด ระยะนี้ต้องระมัดระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก เช่น โรคฝีดาษ โรคหลอดลมอักเสบ โรคอหิวาต์ และโรคระบาดอื่นๆ เพราะสัตว์ปีกมักอ่อนแอกับสภาวะอาการที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ดังนั้นเกษตรกรจึงควรให้การดูแล สังเกตอาการสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด ให้ยาบำรุง และควรให้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกตรงตามกำหนด

          สัตว์เล็ก เช่น สุนัข แมว ควรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดก็ควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย

          นอกจากนี้การให้ความสำคัญในการดูแลพื้นที่จัดเก็บอาหารสัตว์ ไม่ให้เปียกหรือชื้น เพราะอาจขึ้นรา หรือแบคทีเรียได้เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย ทั้งนี้หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ ให้แจ้งปศุสัตว์ เช่น อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์ตำบล ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ทันที เพื่อเข้าป้องกันโรคได้ทันที และขอความร่วมมือเกษตรกรไม่นำสัตว์ป่วยหรือตายนำไปขาย ชำแหล่ะ กิน หรือ ทิ้งลงแม่น้ำ ลำคลอง เพราะจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว