วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) นางสาวปริณดา โอจันทร์ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 1 0


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก