ปศุสัตว์ตากร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลเบื้องต้น (Pre-Audit)

      วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับนายอารีย์ เดวี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก และนายอนันต์ กุระคาน เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก ลงพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลเบื้องต้น (Pre-Audit) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้านโกดังฟู๊ด มาร์เก็ต ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตาก และห้างโลตัส สาขาตาก จากการตรวจประเมินพบว่าสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ทั้ง 3 แห่ง รับเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล โดยได้ให้คำแนะนำเรื่องการแยกพื้นที่เนื้อสัตว์ที่ได้ฮาลาลออกจากเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ฮาลาล แยกอุปกรณ์ที่ใช้คีบหรือใช้ตักเนื้อสัตว์ และแยกตาชั่งน้ำหนักเนื้อสัตว์ที่ได้ฮาลาลออกจากเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ฮาลาล พร้อมทั้งให้ทำป้ายบ่งชี้เนื้อสัตว์ที่ได้ฮาลาล ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้ผู้ประกอบการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของคณะผู้ตรวจประเมินฯต่อไป

 “ครอบครัวปศุสัตว์ตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 239447 0


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก