วันที่ 20 มีนาคม 2567นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา
คัดเลือก "เกษตรกรดีเด่น และ กลุ่มเกษตรกรดีเด่น" ระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2568 ณ กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านสองแคว หมู่ที่ 4 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

 

 260737 0


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก