วันที่ 20 มีนาคม 2567  นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ) เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 โดยมีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาราคาโคตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ไม่สามารถจำหน่ายโคได้ตามปกติ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงโค อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

 338710 0


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก