24742

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหสัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า การนำม้าเข้ามุ้ง การกำจัดแมลงพาหะ โดยเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรจำนวน 5 แห่ง มีฟาร์มที่จัดทำมุ้งเพื่อป้องกันแมลงพาหะ แล้วเสร็จ 2 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดทำ 3 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุง ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช