25904

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า การนำม้าเข้ามุ้ง การกำจัดแมลงพาหะ โดยเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรจำนวน 3 แห่ง มีฟาร์มที่จัดทำมุ้งเพื่อป้องกันแมลงพาหะ แล้วเสร็จ 3 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุง ต่อไ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก