6 200617 0006

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต6 ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก