สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ขอส่งสำเนาประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ชนิดโรคแอนแทรกซ์ ในท้องที่ บ้านห้วยมหาวังศ์ หมู่ที่ 9  ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  รายละเอียด...