แก้ไขประกาศจังหวัดตาก เรื่องกำหนดเขตโรคระบาด ชนิดโรคแบลคเลก (blackleg) หรือโรคไข้ขา

tak3