ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และข้อมูลการสรรหาบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการ รายละเอียด

สามารถดาวน์โหลดแบบสำรวจ ได้ที่ https://forms.gle/x5KVoQ7GCjCC4dpk7

หรือ QR Code 

QR code survey